O soutěži Inovační firma Zlínského kraje

Jaká je myšlenka ocenění?

Neustálé inovování je zásadní pro získání konkurenční výhody, pro zlepšení produktivity a udržení pevného postoje na trhu a regionální konkurenceschopnosti na celém světě. V globalizované ekonomice se mohou na trhu prosadit jen ty nejvíce připravené společnosti, které se aktivně podílejí na ekonomickém rozvoji nejen Zlínského regionu.

Již 7. rokem Vám proto přinášíme přehled těch neúspěšnějších podnikatelských subjektů ve Zlínském regionu, které oceňujeme za nejlepší inovační aktivity. Smyslem soutěže je ocenit a oslavit úspěchy firem, které se ukázaly jako lídry v oblasti inovací a jejich vynikající postupy a úspěchy v oblasti inovací mohou být inspirací pro všechny.

Co ocenění firmám přinese?

Udělení ocenění firmě za její inovační aktivity je uznáním za kvalitní práci a zvýšení prestiže a kreditu firmy i důvěryhodnosti u zákazníků. Nezávislé hodnocení Vám přinese zpětnou vazbu, jak si stojí Vaše firma ve srovnání s ostatními. Posílíte inovační kulturu v rámci společnosti.

Vítězné firmy mají právo používat logo soutěže k marketingovým účelům a budou prezentovány standardními komunikačními kanály vyhlašovatele a partnerů soutěže. Dalším benefitem získání ocenění je bezplatná publicita v krajských publikacích, zveřejnění článků, rozhovorů a reportáží účastníků v mediích po skončení soutěže. 

Jakou firmu hledáme? 

Hledáme firmu, která umí modifikovat stávající nebo vyvíjet nové výrobky a služby dříve než konkurenti na trhu. Je nakloněna novým metodám a technologiím. Chce být úspěšná a dokáže riskovat. Vytváří pro inovační firemní kulturu, investuje do výzkumu a vývoje a inovace jí přináší finanční výsledky. 


Jak se můžete zúčastnit ?

Pokračujte dále na stránku pravidla, kde se dozvíte vše potřebné.

Pravidla soutěže