Registrujte svou firmu


Registrační formulář

Účastník se do soutěže registruje vyplněním níže uvedeného formuláře. Po úspěšné registraci je na uvedený kontaktní email zasláno potvrzení o registraci do soutěže. Údaje z registračního formuláře jsou automaticky zaslány na kontaktní email organizátora soutěže. 

Registrace do soutěže je povinná.

Po úspěšné registraci budete kontaktováni organizátorem soutěže s pokyny k vyplnění formuláře přihlášky, kde popisujete své inovační aktivity. 

Registrace pro ročník 2023 je uzavřena!

1. KROK - REGISTRACE

Účastník se do soutěže registruje vyplněním níže uvedeného formuláře. Po úspěšné registraci je na uvedený kontaktní email zasláno potvrzení o registraci do soutěže. Údaje z registračního formuláře jsou automaticky zaslány na kontaktní email organizátora soutěže. 
Registrace do soutěže je povinná. 

Registrační formulář


Tímto potvrzuji, že jsem se seznámil/a s pravidly soutěže, s těmito pravidly souhlasím a zavazuji se je dodržovat. Zároveň tímto souhlasím se zpracováním výše uvedených údajů pro účely soutěže.
Pole označená * jsou povinná
2. KROK - STAŽENÍ PŘIHLÁŠKY

Přihláška do soutěže je účastníkům k dispozici zde.  

Přihláška do soutěže *.DOC

Po vyplnění přihlášku vytiskněte a zajistěte podpis osobou/osobami oprávněnou jednat za podnikatelský subjekt. Povinnou přílohou přihlášky je rozvaha a výkaz zisků a ztrát za poslední uzavřené účetní období. Kompletní přihlášku doručte (poštou, osobně) na adresu 

Technologické inovační centrum s.r.o.
Vavrečkova 5262 (budova 23)
760 01 Zlín

Vytištěnou a podepsanou přihlášku můžete také naskenovat a včetně všech příloh zaslat na email: kostelnikova@ticzlin.cz.

Přihlášku je možné podat kompletně v elektronické podobě ve formátu pdf včetně všech příloh (rozvaha a výkaz zisků a ztrát za poslední uzavřené účetní období). Elektronická přihláška musí být však opatřena elektronickým podpisem osobou / osobami oprávněnou jednat za podnikatelský subjekt. Elektronickou přihlášku zašlete na email: kostelnikova@ticzlin.cz.

nejpozději do 6. října 2023 do 15 hod. Rozhodující je datum doručení přihlášky, nikoliv datum odeslání. Obálku označte nápisem "Inovační firma Zlínského kraje".