Registrace pro ročník 2018 je ukončena

1. KROK - REGISTRACE

Účastník se do soutěže registruje vyplněním níže uvedeného formuláře. Po úspěšné registraci je na uvedený kontaktní email zasláno potvrzení o registraci do soutěže. Údaje z registračního formuláře jsou automaticky zaslány na kontaktní email organizátora soutěže. 
Registrace do soutěže je povinná. 

Registrační formulář


Tímto potvrzuji, že jsem se seznámil/a s pravidly soutěže, s těmito pravidly souhlasím a zavazuji se je dodržovat. Zároveň tímto souhlasím se zpracováním výše uvedených údajů pro účely soutěže.
Pole označená * jsou povinná
2. KROK - STAŽENÍ PŘIHLÁŠKY

Přihláška do soutěže je účastníkům k dispozici zde.  

Přihláška do soutěže *.DOC

Po vyplnění přihlášku vytiskněte a zajistěte podpis osobou/osobami oprávněnou jednat za podnikatelský subjekt. Povinnou přílohou přihlášky je rozvaha a výkaz zisků a ztrát za poslední uzavřené účetní období. Kompletní přihlášku doručte (poštou, osobně) na adresu 

Technologické inovační centrum s.r.o.,
Vavrečkova 5262 (budova 23),
760 01 Zlín, 

nejpozději do 1. října 2018 do 17 hod. Rozhodující je datum doručení přihlášky, nikoliv datum odeslání. Obálku označte nápisem "Inovační firma Zlínského kraje".