Příjem přihlášek pro rok 2023 je uzavřen.Nejprve zaregistrujte svou firmu. Vyplněnou přihlášku je možné podat nejpozději do 6. října 2023!

Účastník se do soutěže registruje vyplněním níže uvedeného formuláře. Po úspěšné registraci je na uvedený kontaktní email zasláno potvrzení o registraci do soutěže. Údaje z registračního formuláře jsou automaticky zaslány na kontaktní email organizátora soutěže. Registrace do soutěže je povinná. 

Registrovat firmu

Registrační formulář


Registrace

1. KROK - REGISTRACE

Účastník se do soutěže registruje vyplněním níže uvedeného formuláře. Po úspěšné registraci je na uvedený kontaktní email zasláno potvrzení o registraci do soutěže. Údaje z registračního formuláře jsou automaticky zaslány na kontaktní email organizátora soutěže. 
Registrace do soutěže je povinná. 

2. KROK - STAŽENÍ PŘIHLÁŠKY

Přihláška do soutěže je účastníkům k dispozici zde.  

Přihláška do soutěže *.DOC

Po vyplnění přihlášku vytiskněte a zajistěte podpis osobou/osobami oprávněnou jednat za podnikatelský subjekt. Povinnou přílohou přihlášky je rozvaha a výkaz zisků a ztrát za poslední uzavřené účetní období. Kompletní přihlášku doručte (poštou, osobně) na adresu 

Technologické inovační centrum s.r.o.
Vavrečkova 5262 (budova 23)
760 01 Zlín

Vytištěnou a podepsanou přihlášku můžete také naskenovat a včetně všech příloh zaslat na email: kostelnikova@ticzlin.cz.

Přihlášku je možné podat kompletně v elektronické podobě ve formátu pdf včetně všech příloh (rozvaha a výkaz zisků a ztrát za poslední uzavřené účetní období). Elektronická přihláška musí být však opatřena elektronickým podpisem osobou / osobami oprávněnou jednat za podnikatelský subjekt. Elektronickou přihlášku zašlete na email: kostelnikova@ticzlin.cz nebo prostřednictvím datové schránky TIC 7sr6kpy

nejpozději do 6. října 2023 do 15 hod. Rozhodující je datum doručení přihlášky, nikoliv datum odeslání. Obálku označte nápisem "Inovační firma Zlínského kraje". 


Registrovat firmu