TAJMAC-ZPS, a.s.
TAJMAC-ZPS, a.s.

Čestné uznání Inovační firma
Zlínského kraje 2009

TAJMAC-ZPS, a.s.

Společnost TAJMAC-ZPS, a.s., je komplexní firma zabývající se vývojem a výrobou obráběcích strojů. Disponuje koncentrovanou kapacitou zahrnující všechny etapy vývoje a výroby a zaujímá v ČR čelní postavení v oblasti obráběcích center a vícevřetenových automatů. Patří mezi největší české exportéry a zařazuje se do skupiny předních světových výrobců. Export představuje více než 80 % z vyrobené roční produkce.

Výrobní program se skládá z vysoce výkonných obráběcích center a ze světového hlediska špičkových vícevřetenových automatů. Stroje se uplatňují  v nejnáročnějších průmyslových odvětvích na všech světových trzích a získaly si velmi dobrou pověst pro svoje vysoké technické parametry, přesnost a spolehlivost.

TAJMAC-ZPS, a.s. je největší výrobní společnost nadnárodní skupiny TAJMAC-MTM se sídlem v Cinisellu nedaleko Milána, která je spojena se jménem rodiny Taiariolů. Filozofie celé firmy vychází z hesla: „Úspěch našich zákazníků je i úspěchem naší společnosti“. Tato filozofie, která je základem neúnavného hledání nových řešení stále složitějších problémů zákazníků je naplňována i působením pana Michele William Taiariola jako generálního ředitele společnosti TAJMAC-ZPS. 

tajmac-zps.czGalerie