KOMA MODULAR s.r.o.
KOMA MODULAR s.r.o.

Čestné uznání Inovační firma
Zlínského kraje 2014

KOMA MODULAR s.r.o.

Je specialista na modulární výstavbu. Modulární systém KOMA svojí jedinečnou flexibilností téměř okamžitě umožní hodnotnou investici do staveb pro vzdělávání, podnikání, ubytování, gastronomii, výstavnictví, ... prostě do jakékoliv stavby, kterou podnikatel nebo provozovatel pro svoji činnost potřebuje. KOMA systém je jednoduše více než prostor. Je to efektivní investice.